Türk Tarihi

MitolojiTürk Tarihi

Views: 10

Eski Türklerin Şamanizmi ve Mitolojik Anlatıları

“Eski Türkler” terimi, 6. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Orta Asya ve çevre bölgelerde yaşamış olan antik Türk halkına...

Read More

MitolojiTürk Tarihi

Views: 18

Ergenekon Destanı: Türk Mitolojisinde Yeniden Doğuşun Hikayesi

Ergenekon Destanı Ergenekon Destanı, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir destandır. Destan, Türklerin atalarının ve...

Read More

MitolojiTürk Tarihi

Views: 5

Gök Tanrı İnancı

Türk Mitolojisi Türk mitolojisi, Türk kültüründe var olan efsaneler, masallar, mitler ve halk inançlarından oluşan bir mitoloji...

Read More

Türk Tarihi

Views: 24

Yakın Çağ / Türk Tarihi – Kore Savaşı

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen bir savaştır ve Yakın Çağ Türk tarihi açısından önemli bir dönüm...

Read More